LogoAllsangWeb


Sekretesspolicy

 

Ansvarig för behandlingen av personuppgifterpå denna webbplats i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) är

Jörg Burckhardt

Dalvik 645

791 92 Falun
Sverige

 

Kontakt:
joerg@burckhardt.eu

 

allsang.dalvik.info är en privat webbplats utan reklam och har inga kommersiella intressen.

 

Loggfiler

Vi registrerar dina besök på vår hemsida och behandlar följande uppgifter: namnet på hemsidan som du besökt, datum och tid för besöket, den mängd data som överförts, browsertyp och version, operativsystemet, hänvisnings-URL (den senaste sidan du besökt), din IP-adress och internetleverantör. Detta är nödvändigt för att hålla webbplatsen säker. Vi behandlar nämnda uppgifter baserat på våra berättigade intressen i enlighet med Artikel 6, paragraf 1 (f) i GDPR. Loggfilen raderas efter sju dagar såvida den inte behövs för att utreda eller bevisa konkreta lagöverträdelser som blivit kända under denna tidsperiod.

 

Hosting

Inom ramen för hosting sparas alla bearbetade uppgifter som har med driften av webbplatsen att göra. Detta är nödvändigt för att webbplatsen ska fungera. Vi hanterar ovan nämnda uppgifter som en följd av våra berättigade intressen i enlighet med Artikel 6, paragraf 1 (f) i GDPR. För vår onlinenärvaro använder vi tjänster från webbhotell till vilka vi överför ovan nämnda uppgifter.

Data skydd är en viktig fråga när det gäller användningen av OpenMaps. OpenMaps är en online-karttjänst som tillhandahåller information om geografiska platser och lokaler. För att säkerställa att användarnas data skyddas, har OpenMaps implementerat en serie säkerhetsåtgärder och rutiner.

 

Länkar till andra webbplatser

Vi tillhandahåller också länkar till andra webbplatser på vår webbplats.

Detta är endast för informationsändamål. Dessa webbplatser står inte under vår kontroll och omfattas därför inte av bestämmelserna i denna sekretesspolicy. Om du aktiverar en länk är det dock möjligt att operatören av den webbplatsen samlar in uppgifter om dig och behandlar dem i enlighet med sin sekretesspolicy, som kan skilja sig från vår. Kontrollera också alltid de webbplatser som vi länkar till för att se om de senaste dataskyddsbestämmelserna gäller.

 

Inbäddad Youtube-Videor

Vår webbplats innehåller inbäddade Youtube-videor för att förbättra användarupplevelsen och tillhandahålla relevant innehåll. När du besöker en sida på vår webbplats som innehåller en inbäddad Youtube-video, kan Youtube placera en eller flera cookies på din enhet. Dessa cookies kan användas för att samla in information om din användning av Youtube-videon, inklusive vilka videor du har tittat på och hur länge du har tittat på dem. Youtube kan också använda informationen för att visa annonser som är relevanta för dina intressen.

Observera att vi inte har kontroll över cookies som placeras av Youtube, och vi har ingen tillgång till information som samlas in av dessa cookies. Vi rekommenderar att du läser Youtube:s sekretesspolicy för mer information om hur de hanterar informationen som samlas in genom deras cookies och videospelare.

 

Inbäddad Google Maps

På vår webbplats använder vi Google Maps från Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA). Google Maps gör det möjligt för oss att bättre visualisera platser och därmed förbättra vår service. Genom att använda Google Maps överförs data till Google och lagras på Googles servrar. Här kommer vi nu att gå in mer detaljerat om vad Google Maps är, varför vi använder denna Google-tjänst, vilka data som lagras och hur du kan förhindra detta.

Vad är Google Maps?

Google Maps är en karttjänst online som tillhandahålls av Google Inc. Med Google Maps kan du söka efter exakta platser för städer, intressanta platser, boende eller företag på internet via en PC eller via en app. Om företag finns representerade på Google My Business visas förutom platsen även ytterligare information om företaget. För att visa hur man tar sig dit kan kartutsnitt av en plats integreras i en webbplats via HTML-kod. Google Maps visar jordens yta som en gatukarta eller som en flyg- eller satellitbild. Tack vare Street View-bilderna och de högkvalitativa satellitbilderna är det möjligt att göra mycket exakta återgivningar.

Varför använder vi Google Maps på vår webbplats?

Alla våra ansträngningar på denna webbplats syftar till att ge dig en användbar och meningsfull tid på vår webbplats. Genom att integrera Google Maps kan vi ge dig den viktigaste informationen om olika platser. Tack vare Google Maps kan du snabbt se var vi befinner oss. Vägbeskrivningen visar alltid det bästa eller snabbaste sättet att ta sig till oss. Du kan hämta vägbeskrivningar för bil, kollektivtrafik, till fots eller med cykel. För oss är tillhandahållandet av Google Maps en del av vår kundservice.

Vilka uppgifter lagras av Google Maps?

För att Google Maps ska kunna tillhandahålla sin tjänst fullt ut måste företaget samla in och lagra data från dig. Detta inkluderar bland annat de sökord som angetts, din IP-adress och koordinaterna för latitud och longitud. Om du använder ruttplaneringsfunktionen lagras även den startadress som du har angett. Denna datalagring sker dock på Google Maps webbplatser. Vi kan endast informera dig om detta, men kan inte påverka det. Eftersom vi har integrerat Google Maps på vår webbplats placerar Google minst en cookie (namn: NID) i din webbläsare. Denna cookie lagrar data om ditt användarbeteende. Google använder dessa uppgifter främst för att optimera sina egna tjänster och för att ge dig individuell, personlig reklam.

Följande cookie placeras i din webbläsare på grund av integrationen av Google Maps:

Namn: NID

Förfallotid: efter 6 månader

Användning: NID används av Google för att anpassa annonser till dina Google-sökningar. Med hjälp av cookien „kommer Google ihåg“ dina vanligaste sökfrågor eller din tidigare interaktion med annonser. På så sätt får du alltid skräddarsydda annonser. Cookien innehåller ett unikt ID som Google använder för att samla in användarens personliga preferenser för reklamändamål.

Beispielwert: 188=h26c1Ktha7fCQTx8rXgLyATyITJ311141511

Observera: Vi kan inte garantera att de lagrade uppgifterna är fullständiga. Särskilt vid användning av cookies kan ändringar hos Google aldrig uteslutas. För att identifiera cookien NID skapades en separat testsida där endast Google Maps integrerades.

Hur länge och var lagras uppgifterna?

Googles servrar finns i datacenter över hela världen. De flesta servrarna finns dock i USA. Därför lagras dina uppgifter i allt större utsträckning i USA. Du kan ta reda på exakt var Googles datacenter finns här: https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/?hl=de.

Google distribuerar uppgifterna på olika databärare. Det innebär att uppgifterna kan nås snabbare och är bättre skyddade mot manipulationsförsök. Varje datacenter har också särskilda nödprogram. Om det till exempel uppstår problem med Googles hårdvara eller om servrarna drabbas av en naturkatastrof, är det ändå mycket troligt att uppgifterna förblir skyddade.

Google lagrar vissa data under en bestämd tidsperiod. För andra uppgifter erbjuder Google endast möjligheten att radera dem manuellt. Dessutom anonymiserar företaget information (t.ex. annonsdata) i serverloggar genom att radera en del av IP-adressen och cookie-informationen efter 9 respektive 18 månader.

Hur kan jag radera mina uppgifter eller förhindra datalagring?

Med den automatiska radering av plats- och aktivitetsdata som infördes 2019 kommer plats- och webb-/appaktivitetsinformation att lagras i antingen 3 eller 18 månader – beroende på ditt beslut – och sedan raderas. Dessutom kan du när som helst radera dessa uppgifter manuellt från din historik via ditt Google-konto. Om du helt vill förhindra att din plats spåras måste du pausa avsnittet „Webb- och appaktivitet“ i Google-kontot. Klicka på „Data och personalisering“ och sedan på alternativet „Aktivitetsinställning“. Här kan du aktivera eller avaktivera aktiviteterna.

I din webbläsare kan du också avaktivera, radera eller hantera enskilda cookies. Om du generellt inte vill ha cookies kan du ställa in din webbläsare så att den alltid informerar dig när en cookie ska placeras. På så sätt kan du bestämma för varje enskild cookie om du vill tillåta den eller inte.

Google är en aktiv deltagare i EU-U.S. Privacy Shield Framework, som reglerar korrekt och säker överföring av personuppgifter. Mer information om detta hittar du på https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI. Om du vill veta mer om Googles databehandling rekommenderar vi att du läser företagets interna sekretesspolicy på https://policies.google.com/privacy?hl=de.

 

Kontaktformulär

Om du skickar förfrågningar till oss via kontaktformuläret kommer dina uppgifter från förfrågningsformuläret, inklusive de kontaktuppgifter du anger där, att sparas av oss för att behandla förfrågan och vid uppföljningsfrågor. Vi vidarebefordrar inte dessa uppgifter utan ditt samtycke.

Behandlingen av dessa uppgifter grundar sig på artikel 6.1 b i DSGVO om din begäran är relaterad till fullgörandet av ett avtal eller är nödvändig för genomförandet av åtgärder före avtalstillfället. I alla andra fall baseras behandlingen på vårt legitima intresse av att effektivt hantera de förfrågningar som riktas till oss (artikel 6.1 f i DSGVO) eller på ditt samtycke (artikel 6.1 a i DSGVO) om du har begärt det.

De uppgifter som du anger i kontaktformuläret kommer att finnas kvar hos oss tills du begär att vi ska radera dem, återkallar ditt samtycke till att lagra dem eller syftet med att lagra uppgifterna inte längre är tillämpligt (t.ex. efter att vi har avslutat behandlingen av din förfrågan). Obligatoriska rättsliga bestämmelser – särskilt lagringsperioder – förblir oförändrade.

 

Integrering av externt innehåll

Vi använder externt dynamiskt innehåll för att optimera utseendet och innehållet på hemsidan. När du besöker hemsidan skickas en automatisk förfrågan till innehållsleverantörens hemsida via API. Vissa uppgifter (t.ex. användarens IP-adress) överförs vid denna förfrågan. Därefter överförs det dynamiska innehållet till vår hemsida där det visas. Vi använder externt dynamiskt innehåll I samband med följande funktioner:

 

Tid för datalagring / varaktighet

Vi sparar endast personliga uppgifter så länge det behövs beroende på anledningen till att de ska behandlas, eller tills du drar tillbaka ditt samtycke. I den mån det behöver tas hänsyn till lagstadgade föreskrifter om lagring av uppgifter, kan lagringstiden för viss data vara upp till 10 år oavsett användningsområde.

 

Dina rättigheter

Information och tillgång

Du kan närsomhelst och kostnadsfritt begära all information vi har sparat om dig.

Korrigering, radering, begränsning av bearbetning (blockering), invändning

Om du inte längre samtycker till att dina personliga uppgifter sparas eller om de inte längre stämmer kan vi efter ditt önskemål radera, blockera eller göra ändringar (såtillvida detta är möjligt under gällande lag). Samma gäller om vi ska begränsa behandlingen av dina personuppgifter i framtiden.

Dataportabilitet

På förfrågan gör vi dina uppgifter tillgängliga för dig på ett vanligt förekommande, strukturerat och maskinläsbart format för att du ska kunna överföra din information till ett annat företag.

Rätt att framföra klagomål

Klagomål kan framföras till en tillsynsmyndighet:https://www.datainspektionen.se

Rätt att dra tillbaka samtycke med påverkan av framtiden

Du kan dra tillbaka samtycke med inverkan på framtiden närsomhelst. Tillbakadragandet av samtycket berör inte lagligheten av uppgiftsbehandlingen fram till tidpunkten då samtyckets drogs tillbaka.

 

Restriktioner

Ovanstående rättigheter tillämpas inte på uppgifter där vi inte kan identifiera informationsobjektet (om uppgifterna t.ex. har anonymiserats för analytiska ändamål). Det är möjligt för dig att utöva din rätt att tillgå information/informeras, få raderat, få blockerat, få rättat eller överföra uppgifter till en annan organisation om du uppger ytterligare information som kan hjälpa oss att identifiera dig.

Utöva dina rättigheter som informationsobjekt

Om du har några frågor om behandlingen av dina personliga uppgifter eller om du önskar att utöva din rätt att tillgå information/informeras om, rätta, blockera, invända, radera eller vill få din data för överföring till en annan organisation, vänligen kontakta oss:  joerg@burckhardt.eu